Bendrosios teisėsaugos taisyklės   Pagrindinės teisėsaugos sričių veiklos: Policija - Viešosios tvarkos priežiūra, streikų malšinimas. Prižiūrėti tik /gaudomi sąrašą. FTB - Psichotropinių medžiagų konfiskavimas. Narkotikų/Ginklų seifų apsauga. Įkaitų vadavimai. Prižiūrėti tik /ieskomi sąrašą. TRV krovinių tikrinimas. SWAT - Narkotikų/Ginklų seifų apsauga. Įkaitų vadavimai. Prižiūrėti /gaudomi ir /ieskomi sąrašus (neprivaloma). TRV krovinių tikrinimas. Kariuomenės - Oro erdvės priežiūra. Įkaitų vadavimai. Streikų malšinimas. Narkotikų/Ginklų seifų apsauga. Ieškomų žaidėjų sąrašo valymas. Prižiūrėti /gaudomi ir /ieskomi sąrašus (neprivaloma).   Bendros teisėsaugos taisyklės: Teisėsaugininkas nesvarbu ar jis su apranga ar be jos išlieka teisėsaugininku, tad už serverio pažeidimus atliekamus be aprangos jis privalo būti nubaustas direktoriaus. Darbuotojas, šaudantis mieste civilius privalo būti IŠMESTAS! Tiek už bereikalingą chuliganišką vairavimą, tiek už civilių negerbimą teisėsaugininkas privalo būti nubaustas direktoriaus. Už kitų teisėsaugos sričių negerbimą ar neapykantos skatinimą teisėsaugininkas privalo būti baudžiamas išmetimu. Teisėsaugininkams leidžiama bausti Ginklų prekeivius tiek už „Ginklo rodymą viešoje vietoje“, tiek už „Ginklo naudojimas viešoje vietoje“. Nesvarbu ar jie su nuosava apranga ar su darbine. Teisėsaugai draudžiama naudoti /pzu komandą su tikslu surinkti įrodymus dėl nubaudimo už nusižengimus. Teisėsaugininkams draudžiama bėgti nuo kitų teisėsaugininkų. Išimtis - abipusis susitarimas treniruojantis. Pažeidęs šią taisyklę teisėsaugininkas turi būti nedelsiant pašalintas iš darbo. Teisėsaugininkas, prieš bausdamas žaidėją už bet kokį pažeidimą privalo turėti vaizdinius įrodymus (screen/video). Mafijai arba gaujai užėmus kokią nors miesto zoną (Pavyzdžiui - /tpsf; /tpls ar kokią nors bazę) kariuomenė negali naudoti Hydra bei Hunter. Teisėsaugininkai gali šaudyti iš mašinos gaudant nusikaltėlį jei nusikaltėlis yra su /bega ir turi ne mažiau kaip 80 stars. Šaudyti galima pro langą vairuojant darbinį transportą. Negalima šaudyti ant mašinos stogo ar kitais būdais, tik pro mašinos langą. Privaloma turėti vaizdinius įrodymus, jog sekamasis tikrai bėga nuo teisėsaugos ir turi 80 stars. Nesilaikantys šių nurodymų privalo būti išmesti iš darbo. Už mafijos zonoje padarytus mafijos nario nusižengimus, teisėsaugininkas negali bausti mafijos narių. Jeigu mafijos zonoje slepiasi bėglys, tuomet į zoną veržtis galima, tačiau bausti kitus mafijos narius, padedančius bendradarbiui - griežtai draudžiama. Mafijos zonoje ant bėglio galima naudoti visas įprastas komandas. Darbuotojas pažeidęs šią taisyklę baudžiamas išmetimu. Už mafijos/gaujos zonoje padarytus civilių pažeidimus teisėsaugininkas bausti gali, tačiau už ginklo rodymą ir naudojimą viešoje vietoje galima dėti tik tada, kai civilis padarė nusižengimą už mafijos sienų. Gaujos zonose - visada, kai padaro pažeidimą. Teisėsaugininkas civilį už chuliganišką vairavimą bausti gali ne daugiau 5 kartus (turi būti padaryti 5 pažeidimai ir kiekvienam iš jų privalu turėti įrodymus) NEW Dviratis yra tokia pat transporto priemonė kaip ir kitos, todėl privaloma bausti irgi taip pat už padarytus pažeidimus.NEW Tolimųjų reisų vairuotojus bausti už ESC galima turint 30 sekundžių filmuotą medžiagą, arba 3-4 nuotraukas su 5-10 sekundžių intervalais įrodančiais, kad laikyta ESC.NEW Draudžiama bausti įtarimo lygiu už įžeidimus į /sms. Draudžiama šaudyti atsitūpinėjant su komanda /baik. Už tai gresia banas. Armijos dienos minimumas - 60 min 60 min su apranga ir jei direktorius reikalauja baudos, iškvietimai ir t.t
SWAT dienos minimumas - 60min 60min su apranga ir jei direktorius reikalauja baudos, iškvietimai ir t.t
Policijos dienos minimumas - 60min 60min ir jei direktorius reikalauja baudos, iškvietimai ir t.t
FTB dienos minimumas - 60min 60min ir jei direktorius reikalauja baudos, iškvietimai ir t.t
    Teisėsaugos oro transporto bėglių gaudymo taisyklės: Bėglius gaudyti su Policijos departamento sraigtasparniu galima tik tada, kai bėglys turi /bega statusą 5 minutes. Seasparrow praėjus 5 minutėms užmiestyje, 10min mieste ir mafijos zonoje. Hydra ir Hunter po 10 minučių už miesto ribų. Mieste šaudyti leidžiama tik su Hydra po 15 minučių ir tik oro taikinius su persekiojančiomis raketomis įsitikinus, kad tai nekelia grėsmės civiliams.   Bendros teisėsaugos racijos taisyklės: Teisėsaugos racija naudojasi keturios teisėsaugos sritys, todėl siekiant užtikrinti tvarką joje nusprendėme įvesti šias taisykles. Teisėsaugininkams leidžiama: pasisveikinti su kolegomis (tačiau ne su kiekvienu iš eilės), prašyti pagalbos, pagydymo ar kito svarbaus su darbu susijusio nepaminėto dalyko. Teisėsaugininkams draudžiama: keiktis, aiškintis santykius su kitais teisėsaugininkais. Tam turite Teamspeak'o kanalus ir asmenines darbo racijas, už šios taisyklės pažeidimus darbuotojas baudžiamas įspėjimu. Taip pat tik aukšto rango darbuotojai tokie kaip: direktoriai, pavaduotojai bei įgaliotiniai turi teisę įsakyti teisėsaugininkams susirinkti tam tikroje vietoje, kai vyksta narkotikų/ginklų grobimas ar įkaito vadavimas. Kiti darbuotojai to daryti negali ir neturi tam teisės, naujokui pradėjus įsakinėti visai teisėsaugai jis privalo būti baudžiamas įspėjimais.   Informacija apie baudžiamas vietas: Kur yra vieša vieta: Vieša vieta yra ten, kur laisvai gali patekti visi norintys civiliai: t.y. Visi miestai su savo kaimeliais, miškas, Ligoninės vidus, Policijos Departamento vidus, Vyriausybės vidus, užkandinių bei restoranų vidus, nuomojamų ir nenuomojamų butų laiptinės, darbų be direktoriaus pakvietimo bazės, gaujos zonos. Kur yra nevieša vieta: Nevieša vieta yra ten, kur laisvai negali patekti visi norintys civiliai: t.y. Darbų su direktoriaus pakvietimu bazės, namų interjerai, klubų, mafijų bazė(už sienos vieša vieta). Gaujos narių bausti pagrindinėje gaujos zonoje - griežtai draudžiama. Kur yra miestas/užmiestis: Žemiau į spoiler yra įkeltas žemėlapis, kuriame vaizduojama miesto zona. Atskirų teisėsaugos sričių būriai, aukštesni rangai gali naudoti tam tikras privilegijas užmiestyje.   A51/A52 treniruočių zonos taisyklės: Zonose dėl serverio apkrovos mažinimo, draudžiama laikyti dviračius bei nuosavas mašinas. Draudžiama zonose stovėti AFK. Už trukdymą kitiems darbams zonose treniruotis, imti ginklus, teisėsaugininkas privalo būti nubaustas išmetimu. Zonose galite daryti drive-by su ten įdėtomis trans.priemonėmis   Grobimų taisyklės: Draudžiama grobimo metu naudoti tazerį (/taz). Draudžiama pažeidinėti įprastas grobimų taisykles (gydytis, traiškyti priešus su transporto priemone, pjaustyti su sraigtasparniu, daryti /tp likus mažai gyvybių ir t.t.).   Važiuojant į grobimą draudžiama įsijungti spec. signalinius švyturėlius ar sirenas, už šios taisyklės nesilaikymą darbuotojas baudžiamas dviems įspėjimais! Po įkaito išvadavimo ar išpirkos sumokėjimo teisėsaugininkas privalo palikti mafijos zoną mažiau nei per vieną minutę. Draudžiama įkaitą įsodinti į mašiną, privaloma jį atrišti. Įkaitą atrišti galite tik tuo atveju, kai jam negresia joks pavojus! Draudžiama mafijos veiklos metu tikrinti narkotikus tiek būstinėje, tiek ligoninėje. Narkotikų, ginklų ir pinigų saugyklos grobimų metu Hydra, Hunter, Policijos Departamento sraigtasparnis, SWAT van ir Seasparrow nenaudojami. Per žmonių grobimus Hydra ir Hunter naudoti galima tik tada, kai iki išlaisvinimo lieka 5 minutės, Seasparrow 5 minutės. Žmogaus grobimo metu Policijos Departamento sraigtasparnį galima naudoti praėjus 5 minutėms nuo grobimo pradžios. Teisėsaugai draudžiama narkotikų, ginklų arba banko saugyklos grobimo metu tikrinti narkotikus policijos ofise po bombos sprogimo 10 minučių. Draudžiama prieš ginklų, narkotikų, banko saugyklos grobimus tyčia atsijungti viduje. Draudžiama per ginklų, narkotikų grobimus surakinti tiek bėglį, tiek pačius teisėsaugininkus Policijos Departamento ofise ar banko saugykloje , nepraėjus 5min. nuo bėglio statuso atsiradimo. Draudžiama užstatyti banko išėjimą darbinėmis transporto priemonėmis. Jei teisėsaugos sritis, kurios paskirtis gelbėti žmones,keliauti į ofisus, daro treniruotę ir mafijos,gaujos direktorius praneša, kad pagrobtas žmogus ar padėta bomba - teisėsauga privalo nutraukti treniruotę ir vykti į gelbėjimą. T.y išimtis taikoma policijos departamentui. Nuo šiol pirmadienį - šeštadienį nuo 11h (dienos) iki 21h (nakties) Policijos pajėgos privalės prižiūrėti viešąją tvarką už grobiamos zonos ribų IKI KOL SPROGS BOMBA (t.y Mašinų stovėjimo aikštelė prie banko, prie LS PD ir LV PD įėjimo į ofisą). Pirmadienį - šeštadienį, nuo 21h (nakties) iki 11h (dienos), o sekmadienį visą parą Policija privalės dalyvauti narkotikų, ginklų, bankų ir žmonių grobimus kaip ketvirta teisėsaugos sritis.   Streikų/Riaušių taisyklės: Prasidėjus streikui arba riaušėms, tik ARMIJOS darbuotojai gali malšinti susidariusią situaciją. Streiko ir riaušių numalšinimo prioritetas - pasodinti kuo daugiau nusikaltėlių į jailą.   Klubų taisyklės: Teisėsaugai klubai draudžiami, draudžiama turėti klubą ar dalyvauti jo veikloje. Darbuotojas vos įstojęs į teisėsaugą privalo palikti klubą. Už dalyvavimą klubo veikloje ar buvimą klube teisėsaugininkas baudžiamas išmetimu. Draudžiama karo metu atiminėti ginklų licenzijas, surakinėti, dėti stars. Už šį nusižengimą, teisėsaugininkas baudžiamas nuo dviejų įspėjimų iki išmetimo. Teisėsauga ne veiksmo metu gali klubo zonoje atimti klubo nariams ginklų licenzijas, atsišaudyti ir surakinti, jeigu klubo zonoje yra bėglys   Psichotropinės medžiagos: Vienintelė sritis galinti bet tikrinti narkotikus be įtarimų - FTB (Federalinių Tyrimų Biuras). Narkotikus kitos teisėsaugos sritys gali tikrinti tik tuo atveju, kai žaidėjui uždedamas įtarimo lygis. Gali būti taikomos išimtys spec. būriams. FTB gali tikrinti narkotikus viešose vietose klientams perkant narkotikus iš narkotikų prekeivio. Tikrinti narkotikus šalia prekeivių FTB agentas gali TIK viešose vietose. Vykstant mafijų karams, jokia teisėsaugos sritis neturi teisės tikrinti bei atimti iš mafijos narių narkotines medžiagas. Draudžiama tikrinti narkotikus ligoninėje ir SF lauke iki tvorelės.   Tolimųjų reisų vairuotojų krovinių tikrinimas: Tik SWAT ir FTB gali stabdyti bei gaudyti tolimųjų reisų vairuotojus, siekiant patikrinti jų vežamus krovinius. Jiems leidžiama konfiskuoti narkotines medžiagas bei ginklų krovinius. Kitos teisėsaugos sritys, t.y Policija bei Armija stabdyti bei gaudyti negali. Draudžiama tikrinti TRV prie pat pasikrovimo/iškrovimo punkto. Taip pat ir statyti kliūtis. Draudžiama užtverti visus kelius į mafijos/gaujos teritorija bei į prekeivių baze. Ginklų/Narkotikų krovinių patikras gali vykdyti tik viena teisėsaugos sritis tai SWAT arba FTB. Draudžiama abiems vienu metu vykdyti patikras. Pirmi parašę į teisėsaugos racija apie patikra, jie ir galės tai daryti, kita sritis kištis negalės.   Tikrinti gali ta sritis, kuriai priklauso pagal dieną.   Pirmadienis - FTB, Antradienis - SWAT, Trečiadienis - FTB, Ketvirtadienis - SWAT, Penktadienis - FTB,  Šeštadienis - SWAT, Sekmadienis - FTB SWAT sraigtasparnis su išorinėmis platformomis gali gaudyti oru gabenamus nelegalius krovinius ir numušti sraigtasparnį.    Psichotropinių medžiagų patikrinimo reidas: FTB bei SWAT vieną kartą dienoje gali vykdyti reidą į bet kurio klubo bazę. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /taz ir /ant. Bazėje negalima bausti klubo narių. Atėmę narkotikus, FTB bei SWAT privalo kuo greičiau pasišalinti iš bazės. FTB darbuotojams leidžiama vykdyti reidus ir DM eventų metu. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /taz ir /ant. Rengiant tokį reidą, agentai privalo surakinti dalyvius ir kuo skubiau patikrinti, o radus konfiskuoti narkotines medžiagas. Baigus tikrinimą, visus atrakinti ir pasišalinti iš evento vietos. Jeigu evento dalyvis priešinasi ir šaudo į FTB agentą - FTB agentas gali bausti dalyvį, priklausomai nuo pažeidimo.   VISA TAI GALITE DARYTI TIK DIREKTORIUI/PAVADUOTOJUI ESANT PRISIJUNGUS. JOKIE ĮGALIOTINIAI TO DARYTI NETURI TEISĖS.   Emigracijos tarp teisėsaugos sričių taisyklės (ETTS): Emigracija tarp teisėsaugos sričių galima bet neprivaloma Teisėsaugininkas gali emigruoti pasiekęs 6 rangą ir pradirbęs netrumpiau kaip 45 dienas. Direktorius emigravusiam teisėsaugininkui gali suteikti nedidesnį kaip 4 rangą. Emigravęs teisėsaugininkas kvalifikacijos testą (jeigu toks yra), laikyti privalo tada, jeigu direktorius to reikalauja. Teisėsaugininkui emigracija galima tik tada, kai dėl to sutaria abiejų teisėsaugos sričių direktoriai. Info. Teisėsaugos direktorius pats nusprendžia ar jo teisėsaugos sritis prisidės prie ETTS. Jeigu emigracija tarp teisėsaugos bus vykdoma, teisėsaugos direktorius privalo sukurti temą, pavadinimu: "ETTS" ir ten kelti įrodymus apie visas įvykusias emigracijas iš jūsų ir į jūsų darbą. Įrodymuose turi būti nurodoma ar emigruojantis teisėsaugininkas atitinka emigracijos sąlygas (Išdirbimo laikas, direktorių sutikimai jį emigruoti (Sutinku, jog Vardas_Pavardė būtų emigruotas iš Policijos į SWAT) ir t.t.