Eiti į turinį
Keneddy_Tbor

Kariuomenė | Bendra Informacija

Rekomenduoti pranešimai

Parašyta (redaguota)

GTxP5uZ.png

Kariuomenė - Tai viena iš keturių teisėsaugos sričių, kurios pagrindinis darbas yra įkaitų gelbėjimai , /ieskomi sąrašo valymas  (visada),tai pat narkotikų /ginklų atgrobimai , darbo bazių gynybą užpuolimo metu , Bėglių gaudymai ir Oro misijos palaikymas tiek mieste tiek užmiestyje. Sunkios ir prakaitą sukelenčios treniruotės kurios padės tau būti pačiu geriausiu teisėsaugininku.

 

Bendravimo programa :

Kariuomenė naudoja Discord kalbėjimo programa.

Atsisiuntimo linkas : https://discordapp.com/download

 

Kariuomenės uniforma :

Skin_287.png&key=23583c3afeb5839e6c9a3bbSkin_121.png&key=1e8079c4a7d6e93bd62a40cSkin_191.png&key=1ef3afdcdab624a07b8d235

 

Kariuomenės Tansportas:

Patriot: Vehicle_470.jpg&key=870b317ac3fceca5db19      barracks:Vehicle_433.jpg&key=fe61aae6cf2a923660d4

 

Sultan: Vehicle_560.jpg&key=906da61de4f6545528f0

 

Kariuomenės Oro Tansportas:

Hydra: Vehicle_520.jpg&key=adab493e798a4b2ed7d8      Hunter: Vehicle_425.jpg&key=2f313b9c83fd98820d1e

 

Cargobob: Vehicle_548.jpg&key=25febe0b4ad2211f3ead

 

Kariuomenės Vandens Tansportas:

lauch: Vehicle_595.jpg&key=2613babcb0d81d7e4d94

Kareiviams draudžiama:

Spoileris

DRAUDŽIAMA Dirbant be švyturėlių važinėti Non-RP.

DRAUDŽIAMA Turėti narkotikų arba klubą.

 DRAUDŽIAMA Naudoti administratoriaus komandas, norint sugauti nusikaltėlį, juos įžeidinėti, šaudyti be priežasties. Gaudant bėglius galima naudoti ginklą, tačiau turite būti TIK su darbiniu skinu.

DRAUDŽIAMA Eiti į kitų darbų atrankas. Reikia išdirbti minimum 7 dienas, norint negauti Kariuomenės Nalogo.

DRAUDŽIAMA Rašyti papeikimus kitoms teisėsaugoms forume.

DRAUDŽIAMA Naudoti cheatus, modus ar kitas programas, palengvinančias žaidimą. Taip pat draudžiama naudoti C-WALK ir C-BUG.

DRAUDŽIAMA Nesumokėjus baudos pažeidėją nušauti. Pažeidėjui pasiūlius baudą 3 kartus ir jam atsisakius mokėti, ar neužtenka pinigų būtina nuvežti į kalėjimą.

DRAUDŽIAMA saugoti pastatus, eventus ir panašiai, tai yra apsaugos darbas.

DRAUDŽIAMA Klausinėti dėl rango pakėlimo, ar prašyti jį pakelti (išimtis - kai rangas žaidime nesutampa su rangu forume).

DRAUDŽIAMA Rašinėti per viešuosius chatus (/vip, /v, /s ir taip toliau), kad kažkokioje tai vietoje ar kažkokiame teleporte duodate baudas.

DRAUDŽIAMA Siūlyti baudą žaidėjui kviečiančiam policiją.

 DRAUDŽIAMA Šaudyti bazėje(nesvarbu ar į orą,sieną,kolegas ar langus), išimtis - pašalinis bazėje.

DRAUDŽIAMA laikyti savo savo transporto priemonė  ne tam skirtoje vietoje.

DRAUDŽIAMA įžeidinėti kolegas/civilius, per darbo raciją, bendra teisėsaugos racija, bendrą chatą ir t.t. už tai būsite baudžiamas išmetimu.

DRAUDŽIAMA Dėti /kliutis JOURNEY CARGOBOB, kai vykstame į grobimus.

DRAUDŽIAMA palikti atvirus vartus,už tai taikomas žodinis įspėjimas.

DRAUDŽIAMA Važinėti su nuosava mašina dėvint darbinę Kariuomenės aprangą.

DRAUDŽIAMA Naudoti moterišką darbinį skin, jeigu jūsų Vardas_Pavardė yra vyriškos lyties.

DRAUDŽIAMA Siūlyti susimokėti baudą žaidėjui, kuriam star uždėjo kitas pareigūnas.

DRAUDŽIAMA /tplv teleporte draudžiama bausti žaidėjus už chuliganišką elgesį, jeigu jis stovi ar bėga keliu.

DRAUDŽIAMA Valant sąrašus /ieškomi ir /gaudomi norint pasiūlyti baudą dėti /bega.

DRAUDŽIAMA Naudoti /skydas /armour /cap komandas be darbinės uniformos.

DRAUDŽIAMA Dėti stars už pažeidimus, padarytus darbų su pakvietimais bazėse (išimtis - kai pareigūną apšaudo. Tada privaloma bausti už pareigūno užpuolimą ir /atimtiginklus).

DRAUDŽIAMA Atimti ginklų licenziją iš kolegų draudžiama, tai gali daryti tik direktorius ir pavaduotojas.

DRAUDŽIAMA Būti vežiojamam grobimo metu ir esant bėgliui, bėgančiam daugiau kaip 5 min. Išimtis nuo 22:00 iki 11:00

 DRAUDŽIAMA Kariuomenės bazėje negalima naudoti /taz komandos prieš bendradarbius be reikalo.

 DRAUDŽIAMA Bendradarbius vadinti čyteriais jeigu neturi įrodymų, kurie įrodo, kad jis čytino.

DRAUDŽIAMA imti Hydra,Hunter ne pagal paskirtį.

DRAUDŽIAMA Su darbo uniforma žaisti žaidimus, tiek /moneta ar /zaidimas, žvejybą tiek organizuojamus kitų žaidėjų event.

 DRAUDŽIAMA Naudoti komandas: (/alko, /patikrinti, /sudirzu, /susalmu, /matuoklis, /suliemene.) išimtis Karo Policijos būriui arba kai žaidėjui buvo uždėtas įtarimo lygis už chuliganišką vairavimą.

DRAUDŽIAMA Bausti už: (Trukdymas policijos darbui, Bereikšmis policijos kvietimas, Grasinimas policijos praigūnui.)

DRAUDŽIAMA Per grobimą naudoti karo mediko išvaizda, ir komandas. jeigu neparašėte vienas iš pirmų penkių žmonių "/r +".

DRAUDŽIAMA teisėsaugai bausti apsaugos darbuotoja už ginklo rodymą.

DRAUDŽIAMA teisėsaugininkui  dėti įtarimus, tikrinti narkotikus, teisės kitam teisėsaugininkui kai jis būna su uniforma ir {ar) darbine apranga. Už  padarytus pažeidimus siunčiat įrodymus direktoriui/pavaduotojui.

DRAUDŽIAMA teisėsaugai gaujų pagrindinėje zonoje tikrinti narkotikus, nesvarbu ar jie kariauja ar ne. Išimtis taikoma kai atliekamas šturmas, Ar būna padarytas gaujos nario pažeidimas ir jam bus dedami įtarimai.

DRAUDŽIAMA vežioti tiek kitus serverio žaidėjus, tiek bendradarbius su darbinė tr. priemonė. (Išimtis taikoma kai yra daugiau nei 12 bendradarbių, tuomet galima dirbti poromis).

DRAUDŽIAMA per grobimą naudoti /taz, admin komandas ir kitas neleistinas programas.

Kareiviams privaloma:

Spoileris

PRIVALOMA Laikytis Bendrų teisėsaugos taisyklių, nesilaikymas jų gali grėsti net ir išmetimu.

PRIVALOMA Į visas pasakytas vietas susirinkti per 60 sekundžių.

PRIVALOMA Nušauti pašalinius žmones, esančius Kariuomenės bazėje (dėti stars už tai draudžiama)

PRIVALOMA (Pirmadienis - Penktadienis) pražaisti 60 minučių su darbine uniforma.

PRIVALOMA Tik prisijungus į žaidimą patikrinti /dzinute, /liko ir jeigu vyksta grobimas arba darbo laikas - eiti į Discord.

PRIVALOMA Turėti vairavimo ir piloto teises bei ginklų licenziją.

PRIVALOMA Prieš baudžiant žaidėją už bet kokį pažeidimą turėti vaizdinius įrodymus (foto/video).

PRIVALOMA Dirbant visada būti Discord programoje, Kariuomenės pagrindiniame kanale.

PRIVALOMA Viešoje vietoje apšaudžius civiliui bausti už: ginklo naudojimą, rodymą, pareigūno užpuolimą; tada atimti ginklų licenziją. ( bei patikrinti narkotikus )

PRIVALOMA Prieš vežant pažeidėją į kalėjimą iškviesti mechanikus, kad nutemptų pažeidėjo tr. priemonę į KMA.

PRIVALOMA Bausti žaidėją jeigu jūs matote, kaip jis daro nusikaltimą.

PRIVALOMA Visada padėti gaudyti bėglį, kuris bėga daugiau kaip 5 min. (VISADA)

PRIVALOMA Visada dalyvauti gelbėjimuose/grobimuose/kalėjimo pabėgimuose , treniruotėse ir jų metu būti Discord programoje.

PRIVALOMA Atimti ginklų licenziją tik nubaudus pažeidėją už "Ginklo rodymą ir naudojimą".

PRIVALOMA išlaikyti kvalifikaciją iš 3 kartų ,bei per 7 dienas. (Neišlaikius per 1 kartą gausit 2 įspėjimus, kurios galėsit nusiimti išlaikius kvalifikaciją, antra kartą neišlaikius gausite 1 įspėjimą, 3 kartą neišlaikę, būsite išmestas iš darbo.

PRIVALOMA Karo medikams gydyti ne tik savo bendradarius (Save), bet ir kitas teisėsaugas.

PRIVALOMA Tikrinant Tolimųjų Reisų Vairuotojo vežamą krovinį (/krovinys), vairuotoją pirma surakinti.

PRIVALOMA pasišalinti iš mafijos zonos iš karto po panešimo, kad žaidėjas yra išlaisvintas/neišlaisvintas.

 

Kareiviams leidžiama:

Spoileris

LEIDŽIAMA Gaudant nusikaltėlį naudoti tazerį ir šaunamąjį ginklą

 LEIDŽIAMA Su darbiniu skin AFK neribotą laiką galima būti visoje bazėje (Tik ne ant /TPD), o su nuosavu skin, afk galima būti betkur išskyrus bazėje (Ne darbo metu).

LEIDŽIAMA Šaudytis A51, A52 zonose nedarbo metu, Jeigu kita teisėsaugos sritis atvyksta ir užima zoną privalote nedelsiant pasišalinti.

LEIDŽIAMA Narkotikus tikrinti tik tuomet, kai pažeidėjui uždedamas bent vienas įtarimą.

LEIDŽIAMA Bendroje teisėsaugos racijoje tik sveikintis, prašyti pagydymo (heal'o), pagalbos gaudant ar kitų su darbu susijusių dalykų.

LEIDŽIAMA Atimti vairuotojo pažymėjimą galima tik tada, kai už KET pažeidimus civilis surinko 60 įtarimo lygių. 

LEIDŽIAMA Naudoti spec. švyturėlius vežant į kalėjimą tik tada, kai nusikaltėlis turi daugiau nei 80 star.

LEIDŽIAMA Civilį už kiekviena chuliganiško vairavimo situacija bausti tik po 1 kartą. Tai reiškia, kad jeigu uždėjote pavyzdžiui už kelio kirtimą per pašalines vietas, tai to paties iki kol pažeidimas pasikartos po paleidimo dėti nebegalite. 

LEIDŽIAMA Darbuotojams narkotines medžiagas ir teises patikrinti gali tik direktorius pavaduotojas ir įgaliotiniai.

LEIDŽIAMA Treniruočių metų emociškai nusikeikti (tačiau neleisiu tuo piknaudžiauti). Jeigu bus pastebėta, kad darbuotojas tyčia keikiasi ar įžeidinėja bus baudžiamas darbo įspėjimais.

LEIDŽIAMA valyti /gaudomi, /ieskomi sąrašus.

LEIDŽIAMA nusiimti įspėjimą už 5+.

LEIDŽIAMA nusiimti įspėjimą tik po 24h nuo įspėjimo gavimo. 

LEIDŽIAMA Per grobimą pirmiems penkiems parašusiems "/r +", galima būti karo mediku per tą grobimą. 

Kareivių treniruočių/susirinkimų taisyklės

 

 • Negalima rašyti į viešą chat ir kalbėti per Discord be leidimo.
 • Negalima rodyti ginklo kai stovit išsirikiavę prie linijos ar kliūties.
 • Per treniruotę negalima naudoti komandų: /kliutis, /taz, /cap, /armour, /akiniai, /kepure. Išimtis jeigu to reikalauja treniruotę vedantis asmuo.
 • Privaloma būti pasidarius /offto, /offget, /panaikinti
 • Per treniruotę negalima naudoti ginklų: Spray can, sniper, m4a1. Išimtis jeigu to reikalauja treniruotę vedantis asmuo.
 • Negalima daryti jokių veiksmų, komandų.
 • Treniruotės vedantysis vienam darbuotojui gali suteikti ne daugiau kaip 3 pliusus (Išimtis: Treniruotę veda valdžia arba vyksta bendra visų teisėsaugų treniruotė).

 

Grobimų taisyklės:

 

 • Draudžiama grobimo metu naudoti tazerį (/taz).
 • Draudžiama pažeidinėti įprastas grobimų taisykles (gydytis, traiškyti priešus su transporto priemone, pjaustyti su sraigtasparniu, daryti /tp likus mažai gyvybių ir t.t.).  
 • Važiuojant į grobimą draudžiama įsijungti spec. signalinius švyturėlius ar sirenas, už šios taisyklės nesilaikymą darbuotojas baudžiamas dviems įspėjimais! Po įkaito išvadavimo ar išpirkos sumokėjimo teisėsaugininkas privalo nedelsiant palikti mafijos zoną . Draudžiama įkaitą įsodinti į mašiną, privaloma jį atrišti. Įkaitą atrišti galite tik tuo atveju, kai jam negresia joks pavojus! Draudžiama mafijos veiklos metu tikrinti narkotikus tiek būstinėje, tiek ligoninėje.
 • Narkotikų, ginklų ir pinigų saugyklos grobimų metu Hydra, Hunter, Policijos Departamento sraigtasparnis, SWAT van ir Seasparrow nenaudojami.
 • Per žmonių grobimus Hydra ir Hunter naudoti galima tik tada, kai iki išlaisvinimo lieka 5 minutės, Seasparrow 5 minutės. Žmogaus grobimo metu Policijos Departamento sraigtasparnį galima naudoti praėjus 5 minutėms nuo grobimo pradžios.
 • Teisėsaugai draudžiama narkotikų, ginklų arba banko saugyklos grobimo metu tikrinti narkotikus policijos ofise po bombos sprogimo 10 minučių.
 • Draudžiama prieš ginklų, narkotikų, banko saugyklos grobimus tyčia atsijungti viduje.
 • Draudžiama per ginklų, narkotikų grobimus surakinti tiek bėglį, tiek pačius teisėsaugininkus Policijos Departamento ofise ar banko saugykloje , nepraėjus 5min. nuo bėglio statuso atsiradimo.
 • Draudžiama užstatyti banko išėjimą darbinėmis transporto priemonėmis.
 • Jei teisėsaugos sritis, kurios paskirtis gelbėti žmones,keliauti į ofisus, daro treniruotę ir mafijos,gaujos direktorius praneša, kad pagrobtas žmogus ar padėta bomba - teisėsauga privalo nutraukti treniruotę ir vykti į gelbėjimą. T.y išimtis taikoma policijos departamentui.

 

Kariuomenės Komandos :

 

/rv [tekstas] - bendra teisėsaugos racija./ita [dalis nicko] - atsidaro lentele ir pasirenkate kuo norite nubausti pažeideją.
/ist [dalis nicko] - išteisina žaidėją.
/ant [dalis nicko] - uždeda/nuima antrankius žaidėjui.
/bega [dalis nicko] - pažymi bėglį žemėlapyje balta spalva.
/isodinti [dalis nicko] [vieta 1-3] - isodiną nusikaltėlį į jūsų transporto priemonę.
/isspirti [dalis nicko] - išmeta nusikaltėli iš jūsų transporto priemonės.
/bauda [dalis nicko] - pasiūlote pažeidėjui mokėti baudą.
/idetis - pastatote spyglius.
/isimtis - pašalinate paskutinius spyglius.
/isimtivs - pašalinate visus spyglius.
/atimtiginklus [dalis nicko] - atimą ginklus ir ginklo licenziją iš žaidėjo.
/skydas - parašius šia komanda turėsite skydą rankoje.
/skydasoff - parašius šia komanda skydas užsideda ant nugaros.
/zibintuvelis - rankoje atsiranda žibintuvėlis.

/zonos - Laisvos/Užimtos treiruočių zonos.
/taz - gaunate tazerį.
/cap - užsidedate kepurę.
/armour - užsideda papildomi šarvai.
/panaikinti - panaikina viską (/cap, /armour).
/tei [dalis nicko] - atima automobilio teises (naudoti tik taip kaip nurodyta taisyklėse).
/mtei [dalis nicko] - atima motociklo teises (naudoti tik taip kaip nurodyta taisyklėse).

/ftei [dalis nicko] - atima sunkvežimio teises (naudoti tik taip kaip nurodyta taisyklėse).
/kliutis - padedate kliūti.
/slagbaumas - padeda šlagbaumą.
/unita [dalis nicko] - išteisina žmogu NUO PASKUTINIO įtarimo.
/sekti [dalis nicko] - pradeda sekti nusikaltėlį.
/bendradarbiai - parodo prisijungusius kolegas.
/pertrauka [kiek min] - pasiimi pertrauką žaidime.
/islaipinti [dalis nicko] - išlaipina žaidėją iš jo transporto priemonės.
/bomba - padeda bombą prie užgrobėjų garažo vartų, bei išsprogdina juos, skirta tik gelbėjimams. 

/sekti, /mapp- suranda žaidėjo poziciją.
/02 - kviečia pastiprinimą.
/baik - su šia komanda galite nušokti nuo aukštų pastatų.

*Paspaudus mygtuką NUM2 žaidėjas priverstinai sustoja po 5s.
*Paspaudus mygtuką "h" Žaidėjai pasitraukia į šalikele bei įsijungia garso signalas su švyturėliais.

 

Atrankų tipai

 

1. Atranka iš anketų forume, Kariuomenės darbo skiltyje. Direktorius ar pavaduotojas sukūręs temą duoda tam tikrą laiko tarpą per kurį galite pildyti anketas. Vėliau anketas ištikriname, labiausiai verti darbo - patenka į antrajį etapą per kurį bus apklausinėjami Discrod programoje.

2. Atranka iki STOP, kai trūksta ne itin daug darbuotojų. duodamas tam tikras laiko tarpas arba iki direktoriaus/pavaduotojo STOP, tada klausinėjame per Discord programą. Viskas pranešama žaidime, direktorių chat'e.

 

Teisėsaugos oro transporto bėglių gaudymo taisyklės:

 

 • Seasparrow praėjus 5 minutėms užmiestyje, 10min mieste ir mafijos zonoje. 
 • Hydra ir Hunter po 10 minučių už miesto ribų.
 • Oro taikinius tiek mieste, tiek už jo leidžiama šaudyti su hydra/hunter, jeigu jie bėga ilgiau, nei 5 minutes.
 • Mieste šaudyti su hydra/hunter leidžiama tik tada, jeigu bėglys yra su /bega 20 minučių ir tik kai bėgama su NRG-500.
 • Šaudyti su hydra/hunter leidžiama į kalėjimo bėglius, jeigu šie bėga oro transportu ilgiau, nei 5 minutes.

 

 

STAR dėjimas (lentelė):

hbrmk1q.png&key=a0843b4bfe0ec4665667f410

 

 

Darbo laikas (Primadienis-Ketvirtadienis)

13:00-14:00

15:00-16:00

17:00-18:00

19:00-20:00

 

(Penktadienis)

14:00-15:00

16:00-17:00

18:00-19:00

Šeštadienį-Sekmadienį nedarbo laikas.

 

 Į dieną privaloma pražaisti 60min su darbine apranga.

 

 

Komentuoti Draudžiama !!

Redaguota , redagavo Keneddy_Tbor
 • Patinka 2
 • Haha 1

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kitose svetainėse

Susikurkite paskyrą arba prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Jūs turite būti registruotas narys, jei norite palikti komentarą

Sukurkite paskyrą

Užsiregistruokite mūsų forume. Tai labai paprasta!

Sukurkite naują paskyrą

Prisijungti

Jau turite paskyrą? Prisijunkite čia.

Prisijungti dabar

 • Paskutiniai lankytojai   0 nariai(-ių)

  Šio puslapio nežiūri nė vienas registruotas narys.

×
×
 • Sukurti naują...